Nabídkový list pro sponzory

Co můžeme jako neziskovka nabídnout sponzorům?

Nabídka Výhody
Umožnění zážitkové akce pracovníkům firmy, s odborným vedením. Možnost pravidelných akcí pro zaměstnance, tvorba programu na míru s využitím prostoru vzpírárny.
Poskytnutí „herců“ do reklamního videa využívající vzpírání k propagaci produktů firmy. Firma bude mít jistotu, že má v reklamně herce, kteří daný sport opravdu umí. Výhodou může být pro místní firmu i prostředí vzpírárny.
Účast vzpěračů s vlastním vybavením na akcích pořádaných firmou. Předváděcí akce. Při prezentaci produktů může být žádoucí upoutat pozornost sportovními výkony.
Reklamu na dresech závodníků Soutěže po celé ČR, ligové i mistrovské. Zviditelnění mezi sportovci, jejich rodinou a kamarády.
Reklamu v prostorech vzpírárny Zviditelnění při akcích pořádaných spolkem, dlouhodobé působení na členy klubu.
Reklama na sociálních sítích Možnost vložení banneru do každého videa vkládaného na youtube, sdíleného na facebooku. Velký počet shlédnutí i mezi nesportovci. Možnost domluvit minimální frekvenci vkládaných videí nebo jejich alternativu.
Zmínky o podpoře v médiích Tvorba image firmy v očích veřejnosti
Reklama na klubových předmětech Při propagaci klubu, bude propagována i firma.