Nově ve vzpírárně

Minulý rok byla vypsána dotace SZIF - program rozvoje venkova, kde jsme žádali o podporu na vybavení pro spolkovou a kulturní činnost.
Dotace nám z 80% pokryla náklady na vyhotovení nábytku v šatně, díky kterému máme mnohem více místa na uskladnění věcí, i pro převlékání členů vzpírárny a ostatních návštěv třeba v průběhu námi pořádaných závodů. Dále stejné procento nákladů na dodělání závodního prkna a nákup zastřešovacího stanu, čímž i naše závody získají lepší úroveň, a časem budeme schopni pořádat i vyšší národní soutěže.